TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN THÀNH PHẨM

Vị trí: Công nhân thành phẩm
Số lượng: 10 người
Lương:Thỏa thuận khi phỏng vấn
Yêu cầu ứng viên: Có sức khoẻ tốt, ưu tiên những ứng viên từng làm khâu thành phẩm
Quyền lợi được hưởng:
Theo qui định công ty
Công ty cung cấp các thiết bị làm việc

Logo